Maritieme trainingen

Veiligheid op schepen

Als je op een schip werkt is veiligheid ook belangrijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van calamiteiten is het zinvol je personeel maritieme trainingen te laten volgen.

Verschillende maritieme trainingen

Deze trainingen worden ook verzorgd door G4S. Er zijn een zestal verschillende trainingen te volgen op dit gebied waarover je meer informatie kunt lezen op de website van G4S. Wil je nog meer over deze opleidingen weten dan is het verstandig contact op te nemen met het bedrijf voor nadere informatie.

Opleiding op het trainingscentrum

De opleidingen op maritiem gebied worden verzorgd op de locatie van G4S in Heerenveen. Deze locatie is er speciaal voor ingericht. Daar hebben ze de beschikking over een originele coaster waarmee getraind kan worden zodat de situaties net werkelijk lijken. Op die manier worden mogelijke scenario’s gesimuleerd zodat er door de deelnemers zoveel mogelijk geleerd kan worden omdat het situaties betreft die zich ook in de werkpraktijk zouden kunnen voordoen.

Eigen inbreng mogelijk Als je als bedrijf interesse hebt om je werknemers deel te laten nemen aan deze training kun je daar zelf deels inbreng in hebben. Als jij graag bepaalde zaken geoefend wilt zien of bepaalde onderwerpen aan bod wilt zien komen kun je dit aangeven en kan G4S dit in de training invoegen. Naast het op maat maken van de training is het mogelijk deze op een andere locatie te laten plaatsvinden. Dit kan op een ander trainingscentrum zijn maar ook elders.