Buitenwacht

Werken als buitenwacht

Als er op een bedrijf gewerkt wordt in besloten ruimtes heb je daar iemand bij nodig die de wacht houdt en die in geval van calamiteiten snel en adequaat kan ingrijpen. Dit werk wordt gedaan door een zogenaamde buitenwacht.

Taken van de buitenwacht

De buitenwacht staat ook bekend onder de naam mangatwacht omdat hij of zij de taak heeft bij  het mangat de wacht te houden waardoor veelal naar binnen gegaan wordt in een besloten ruimte. De buitenwacht heeft diverse taken waaronder communicatie, controle, alarmeren en rapporteren. Om te mogen werken als buitenwacht dien je daarvoor opgeleid te zijn.

Wat doet een buitenwacht zoals?

Een buitenwacht is de persoon die in de gaten houdt of er veilig gewerkt wordt in de besloten ruimte en wie er naar binnen en buiten gaan. Er wordt ook contact onderhouden met de mensen die binnen zijn. Hij of zij houdt daarbij in de gaten of er volgens de veiligheidsvoorschriften gewerkt wordt en indien dit niet het geval is mogen de medewerkers daarop aangesproken worden.

Wat te doen bij calamiteiten

Als er zich onverhoopt toch iets mocht voordoen wordt dit als eerste door de buitenwacht gesignaleerd en waarschuwt de wacht de hulpdiensten en heeft als voornaamste taak de personen uit de ruimte in veiligheid te brengen. In het geval van brand kan er reeds begonnen worden met blussen (indien dit op een veilige manier kan). Als de hulpdiensten arriveren is de buitenwacht het eerste aanspreekpunt zodat zij snel weten wat er aan de hand is en kunnen starten met hun werkzaamheden.