Bodemonderzoek en bodemsanering om veilig te kunnen werken

Op plekken waar ooit zware industrie geweest is kan de bodem wel eens verontreinigd zijn. Indien er voor gekozen wordt daar wat anders te bouwen is het wel zaak dat de bodem eerst schoon is. Je wilt immers dat je werknemers veilig werken met verontreinigde bodem

Plan voor bodemsanering

Om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden dient er in het geval van verdenking op bodemverontreiniging eerst een gedegen bodemonderzoek gedaan te worden. Indien daaruit naar voren komt dat de bodem inderdaad verontreinigd is kan er een plan gemaakt worden hoe deze het beste gesaneerd kan worden. In dit plan wordt opgenomen hoe de sanering het beste kan plaatsvinden maar ook hoe de veiligheid van het personeel dat je inzet voor een dergelijke sanering gewaarborgd kan worden.

Veilig werken en wonen

Een verontreinigde bodem kan niet alleen problemen opleveren voor de mensen die er werken. Als de verontreiniging niet tijdig ontdekt wordt en er op een bepaalde plek gewoon gebouwd wordt kan dit op een later tijdstip gezondheidsproblemen opleveren voor de mensen die er wonen of werken. Het is daarom zaak dat er altijd goed bekeken wordt of de grond waarop gebouwd wordt schoon is.  

Plannen en werken in de praktijk

Een bedrijf zoals G4S kan een bodemplan voor je maken maar ze hebben ook professionals in dienst die ingezet kunnen worden om te kijken of de normen die in het plan zijn opgesteld worden nageleefd in de praktijk. Blijkt dit niet het geval te zijn dan kunnen zij de werknemers daarop attenderen en hiervan melding maken zodat er veiliger gewerkt kan worden. 

Speciale veiligheidsproducten inzetten

Als er gewerkt wordt op een vervuilde bodem worden daar ook speciale veiligheidsproducten bij gebruikt. Deze kun je ook aanschaffen bij G4S zodat je voor alles maar bij één bedrijf hoeft te zijn.