• Opleiding

    Buitenwacht

    Werken als buitenwacht Als er op een bedrijf gewerkt wordt in besloten ruimtes heb je daar iemand bij nodig die de wacht houdt en die in geval van calamiteiten snel en adequaat kan ingrijpen. Dit werk wordt gedaan door een zogenaamde buitenwacht. Taken van de buitenwacht De buitenwacht staat ook bekend onder de naam mangatwacht omdat hij of zij de taak heeft bij  het mangat de wacht te houden waardoor veelal naar binnen gegaan wordt in een besloten ruimte. De buitenwacht heeft diverse taken waaronder communicatie, controle, alarmeren en rapporteren. Om te mogen werken als buitenwacht dien je daarvoor opgeleid te zijn. Wat doet een buitenwacht zoals? Een buitenwacht is…

  • Veiligheid

    Bodemonderzoek en bodemsanering om veilig te kunnen werken

    Op plekken waar ooit zware industrie geweest is kan de bodem wel eens verontreinigd zijn. Indien er voor gekozen wordt daar wat anders te bouwen is het wel zaak dat de bodem eerst schoon is. Je wilt immers dat je werknemers veilig werken met verontreinigde bodem.  Plan voor bodemsanering Om ervoor te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden dient er in het geval van verdenking op bodemverontreiniging eerst een gedegen bodemonderzoek gedaan te worden. Indien daaruit naar voren komt dat de bodem inderdaad verontreinigd is kan er een plan gemaakt worden hoe deze het beste gesaneerd kan worden. In dit plan wordt opgenomen hoe de sanering het beste kan…